Phần mềm quản trị dữ liệu khí tượng thủy văn

Phần mềm quản trị dữ liệu khí tượng thủy văn

Phần mềm quản lý các thông tin về số liệu hệ thống sông – hệ thống mặt cắt – các công trinh, khu phân chậm lũ – hệ thống các trạm khí tượng, thủy văn – số liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm – các văn bản điều hành liên quan. Các số liệu có sự kết nối đa chiều trên hệ thống các lớp của bản đồ GIS.

1 Nền tảng kỹ thuật
    Nền tảng xây dựng (Framework):  Việc cân nhắc, đánh giá lựa chọn công nghệ sử dụng (dựa trên nền tảng Web) cần tính tới các yếu tố: đảm bảo tính tin cậy, sẵn sàng cao, có khả năng chịu lỗi, khả năng nâng cấp mở rộng lớn. RiverData được xây dựng trên nền tảng NET Framework 2.0 với công nghệ. NET giúp cho phần mềm dễ dàng phát triển và mở rộng trong lúc xây dựng cũng như trong tương lai.  Nền tảng này giúp giải quyết các vấn đề sau đây:
-   Các thay đổi cục bộ một phần của hệ thống có ảnh hưởng nhỏ nhất đến các phần khác, giảm thiểu việc bắt lỗi và chữa các lỗi, dễ dàng trong việc bảo trì hệ thống, và cải tiến tính mềm dẻo của toàn hệ thống.
-   Tách biệt sự liên quan giữa các bộ phận (ví dụ: tách biệt giao diện người dùng với các logic nghiệp vụ, và tách biệt logic nghiệp vụ với cơ sở dữ liệu) tăng cường tính mềm dẻo, khả năng bảo trì, qui mô hệ thống.
-   Các thành phần có được khả năng sử dụng lại trong nhiều ứng dụng.
-   Các nhóm phát triển làm việc độc lập trên các phần khác nhau của hệ thống với sự phụ thuộc tối thiểu vào các nhóm khác, và nên phát triển trên các giao diện rõ ràng xác định.
-   Các thành phần riêng rẽ nên có sự liên kết với nhau.
-   Các thành phần khác nhau của hệ thống được triển khai, duy trì, cập nhật trên các lịch thời gian khác nhau.
Việc sử dụng cơ sở dữ liệu Access nhằm tiện dụng cho việc đóng gói, cài đặt phần mềm khi chuyển giao và có thể dễ dàng nang cấp lên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn như MS SQL Server.

2 Giải pháp GIS và đồ họa
    

Hệ thống hiển thị bản đồ và vẽ đồ thị được xây dựng từ mã nguồn nhằm tránh các rắc rối về bản quyền khi chuyển giao phần mềm. Giải pháp này đã hiển thị và xử lý tốt các file chuẩn của bản đồ GIS như .shp, .tab, cũng như các đồ thị hiển thị tốt dạng line, bar…


3 Giải pháp khác
a.Giải pháp về giao diện
    Phần mềm RIVERDATA xây dựng dựa trên nền công nghệ .NET được thiết kế theo nguyên tắc thống nhất, dễ sử dụng và hướng tới người dùng. Các bước thiết kế ban đầu bao gồm việc khảo sát nội dung thông tin và cấu trúc tổ chức để xác định mẫu trình bày sau đó mô tả chi tiết cho từng thành phần của phần mềm và đảm bảo các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin cũng như tính thân thiện, dễ sử dụng,…
b. Giải pháp về mã ngôn ngữ
    Phiên bản mới nhất về bộ mã font của Microsoft (Unicode) đã định nghĩa các ký tự trên bảng chữ cái Việt Nam. Với ưu điểm vượt trội là hỗ trợ rộng rãi, font chữ đẹp, sắc nét, dễ đọc trên mọi trình duyệt, Unicode được chấp nhận là chuẩn tiếng Việt cho trao đổi, khai thác thông tin điện tử. Do vậy hệ thống sử dụng bộ mã Unicode cho phần thông tin tiếng Việt.
c. Giải pháp về bảo mật
Sử dụng các bẫy lỗi tránh việc tấn công bằng SQL injection kết hợp với các giải pháp mã hóa, đặt mật khẩu  nhằm hạn chế tối đa các hành động tấn công phá hoại, lấy cắp dữ liệu cũng như truy xuất dữ liệu vượt cấp cho phép. Việc bảo mật được thiết kế và cài đặt ở mức:
-   Mức CSDL tài khoản (tài khoản đăng nhập và mật khẩu).
-   Mức ứng dụng thông qua quyền truy cập và thao tác các chức năng của các ứng dụng cũng như đối với dữ liệu hoặc thông tin.
Phần mềm được đảm bảo
-   Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, dữ liệu được đảm bảo không bị thay đổi.
-   Đảm bảo nguồn gốc thông tin: Với cơ chế phân quyền sử dụng cho các quản trị viên, dữ liệu sẽ được xác thực dễ dàng để chứng tỏ nguồn gốc dữ liệu không bị giả mạo.
-   Đảm bảo tính bảo mật: Các dữ liệu được mã hóa từng phần để chống lại sự bẻ khóa.
Các mật khẩu được mã hóa chuẩn 256 bit đảm bảo tính an ninh cần thiết.

Một số minh họa sản phẩm:
Bình luận