Gia công phần mềm

Gia công phần mềm

Gia công phần mềm
Hệ thống tính toán kết cấu máy bay

Hệ thống tính toán kết cấu máy bay

Hệ thống tính toán kết cấu máy bay mô phỏng được kết cấu máy bay với các bản đồ phân bố áp lực, ứng suất theo 3 chiều...

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
SCTECH www.sctech.vn Hà Nội, Việt Nam số 13, 219 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN (+84) 0923794309