Hệ thống website chuyên nghiệp

Hệ thống website chuyên nghiệp

ScTech với kinh nghiệm nhiều năm, trải qua nhiều dự án, sẽ cung cấp cho quý khách các hệ thống website tương ứng nhu cầu theo nhiều mảng: Cổng thông tin, trang báo điện tử, thương mại điện tử, nội dung số ,...

Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống website lớn, cấu trúc phức tạp đáp ứng nhiều tác vụ như website thương mại điện tử, website báo điện tử, website giới thiệu, các diễn đàn thảo luận cũng như các môi trường ứng dụng web.

Một số mẫu đã thực hiện:

1. Thương mại điện tử:

  • http://www.thitruongOTC.com.vn : đây là cổng thông tin kinh tế, tiêu dùng lớn gồm nhiều hình thức kinh doanh thương mại điện tử : B2B, B2C, chứng khoán, bất động sản... với hàng chục ngàn gian hàng các công ty lớn nhỏ.
2. Trang tin điện tử
  •  http://www.ballcoin.com : cổng thông tin thể thao cập nhật liên tục các tin tức trong và ngoài nước.
3. Portal doanh nghiệp
  • http://www.phongnhakebang.vn : cổng thông tin phong phú giới thiệu đầy đủ và toàn diện về Phong Nha - Kẻ Bàng : di sản thiên nhiên thế giới.
  • http://www.imech.ac.vn :  cổng thông tin của Viện khoa học
  • http://www.i3c.vn : công ty tài chính.
  • http://www.logik.vn : công ty thiết kế kiến trúc và xây dựng nhà ở.
  • ...

Bình luận