Phần mềm mô phỏng số

Phần mềm mô phỏng số

Phần mềm mô phỏng số
Hệ thống máy bó tính toán hiệu năng cao

Hệ thống máy bó tính toán hiệu năng cao

Ngày nay, với sự phát triển của máy tính, việc giải các bài toán trong cơ học nói chung và cơ học chất lỏng nói riêng bằng phương pháp giải số gần đúng được phát triển mạnh và đem lại nhiều kết quả. Tuy nhiên đối với các bài toán lớn như tính toán khí hậu trên miền rộng 3 chiều, tính toán các quá trình khuyếch tán khí thải phức tạp, quá trình truyền lũ trên hệ thống sông ngòi … đòi hỏi một khối lượng tính toán rất lớn, đôi khi với có thể là nhiều ngày, nhiều tháng trên các máy PC mạnh nhất hiện

Hệ thống máy bó tính toán hiệu năng cao (phần 2)

Hệ thống máy bó tính toán hiệu năng cao (phần 2)

Ngày nay, với sự phát triển của máy tính, việc giải các bài toán trong cơ học nói chung và cơ học chất lỏng nói riêng bằng phương pháp giải số gần đúng được phát triển mạnh và đem lại nhiều kết quả. Tuy nhiên đối với các bài toán lớn như tính toán khí hậu trên miền rộng 3 chiều, tính toán các quá trình khuyếch tán khí thải phức tạp, quá trình truyền lũ trên hệ thống sông ngòi … đòi hỏi một khối lượng tính toán rất lớn, đôi khi với có thể là nhiều ngày, nhiều tháng trên các máy PC mạnh nhất hiện

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
SCTECH www.sctech.vn Hà Nội, Việt Nam số 13, 219 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN (+84) 0923794309